Sisekujundusprojekti järelevalve

Tihti tekivad sisekujundusprojektide puhul ebakõlad tellitu ja tehtu vahel. Nende vältimiseks tuleb kasuks projekti järelvalve, mis tagab sujuva koostöö ehitaja ja tellija vahel. Samuti annab see võimaluse jälgida erinevate keerulisemate detailide valmimist ning laseb märgata asju, mis vajaksid muudatusi.

Projekti järelvalvet teostavad Palazzo sisearhitektid, kes oma pika kogemuse põhjal oskavad jälgida protsessi ja vahetulemusi, et kõik valmiks Teile plaanipäraselt. Kaugel asuvate projektide puhul saab regulaarset järelvalvet teha ka videokõnede ja piltide abil.

projekti järelvalve