Privaatsus ja kasutustingimused

Palazzo Interiors OÜ (edaspidi Palazzo) veebilehe (www.palazzo.ee) kasutamine toimub vastavalt käesolevatele tingimustele. Palazzo veebilehe kasutamisega nõustute tegutsema igal ajal kooskõlas kasutustingimustega. Arvestades, et Palazzo võib tingimusi muuta, soovitame kasutustingimustega tutvuda regulaarselt. Kasutustingimustega mittenõustumisel palume Teil Palazzo veebilehe kasutamisest hoiduda.

Autoriõigused

Palazzo veebilehe sisu on kaitstud Eesti ja Euroopa Liidu seadustest tulenevate autoriõigustega. Palazzo jätab endale kõik õigused lehekülgede ja nende sisu osas, kui käesolevatest kasutustingimustest või lehekülgedel esitatud teabest ei tulene teisiti. Lehekülgede sisu osaline või täielik reprodutseerimine, levitamine või salvestamine on, välja arvatud eraldi nimetatud juhtudel, ilma Palazzo eelneva kirjaliku nõusolekuta keelatud.

Teksti või kujutiste kasutamine ärilistel või heade kommetega vastuolus olevatel eesmärkidel ei ole lubatud. Palazzo veebilehel olevat materjali võib kasutada isikliku kasutuse eesmärgil. Lehekülgede sisu osaline või täielik levitamine ilma Palazzo eelneva kirjaliku nõusolekuta on keelatud. Lehekülgedel sisalduvate dokumentide kasutamisele võivad kohalduda eraldi kasutustingimused, millistest teavitatakse vastava dokumendiga seoses eraldi.

Tähised ja kaubamärgid

“Palazzo Interiors”, “Palazzo”, Palazzo logo ning Palazzo leheküljel olev sisuline tekstiline ja pildiline materjal, teenuste nimed ja logod on Palazzole või tema tarnijatele kuuluvad kaitstud tähised ja kaubamärgid.

Vastutuse välistus

Palazzo veebilehe teenust pakutakse ilma kohustuseta ja „nii nagu on“ põhimõttel. Palazzo ei taga veebilehel sisalduva või viidatud informatsiooni õigsust ja autentsust. Palazzo ei taga, et veebileht toimib katkestusteta ja vabana vigadest või viirustest. Palazzo ei vastuta lehekülgede kättesaadavuse eest. Palazzo jätab endale kõik õigused teha lehekülgedel muudatusi.

Palazzo veebileht võib sisaldada linke lehekülgedele, mis kuuluvad kolmandatele isikutele või mida haldavad kolmandad isikud. Lingi kaudu sellisele leheküljele suundumisega nõustute Te enne vastava lehekülje kasutamist vaatama üle ja aktsepteerima lehekülje võimalikud kasutustingimused. Palazzol puudub kontroll veebilehe kaudu juurdepääsetavate kolmandate isikute lehekülgede sisu üle, mida Palazzo ei ole loonud või avaldanud ja Palazzo nende lehekülgede sisu eest ei vastuta. Palazzo ei vastuta nende lehekülgede ja lehekülgedel avaldatud materjali kasutamisest tulenenud mistahes otsese või kaudse varalise või mittevaralise kahju eest. Palazzo ei vastuta tema veebilehe teenuse kasutamisest või teenuse katkemisest tulenenud mistahes otsese või kaudse varalise või mittevaralise kahju eest. Palazzo vastutus on piiratud Eesti Vabariigi õigusega sätestatud maksimaalse määraga.

Materjali edastamine Palazzole

Materjali edastamisega mistahes Palazzo serverisse, näiteks e-kirjaga või veebilehe kaudu, nõustub ja kinnitab kasutaja, et tal on õigus edastada materjali Palazzole vabaks kasutamiseks ilma mistahes kompensatsioonita kasutajale või kolmandale osapoolele, et materjal ei ole õigusvastane, vastuolus heade kommetega või muul viisil avaldamiseks sobimatu ning et kasutaja on enne materjali edastamist rakendanud mõistlikke ettevaatusabinõusid materjalis sisalduvate viiruste ja muude kahjustavate elementide avastamiseks ja eemaldamiseks.

Palazzo ei vastuta tema veebilehe kasutajate edastatud materjali sisu eest. Palazzol on õigus omal äranägemisel kasutajate edastatud materjale veebilehelt mistahes hetkel eemaldada.

Privaatsuse kaitse

Palazzo töötleb andmeid vastavuses isikuandmete kaitse seaduse ja mistahes muude isikuandmete kaitset reguleerivate Eesti õigusaktidega. Palazzo veebilehe külastajate isikuandmeid ei koguta ilma nende poolt Palazzole antud nõusolekuta, näiteks seoses tagasiside edastamisega. Isikuandmed, mis on usaldatud Palazzo lehele (sh nimi, e-mail ja telefon kontakteerudes läbi lehekülje) on Palazzo valduses ning ei kuulu edastamisele kolmandatele isikutele.

Küpsised

Palazzo võib oma veebilehel Palazzo.ee kasutada küpsiseid (cookies), nt veebilehe kasutuse jälgimiseks ja reklaami suunamiseks. Küpsised on väikesed failid, mis saadetakse külastatud veebilehelt kasutaja arvutisse ja mida kasutatakse lehekülje külastuse hõlbustamiseks. Küpsised ei kogu külastajat tuvastavaid andmeid ega võimalda ligipääsu informatsioonile külastaja arvuti kõvakettal. Küpsised on külastaja arvuti brauseri poolt vaikimisi seades tõenäoliselt lubatud, kuid brauseri seadetes on võimalik küpsised ka keelata. Täpsema info annavad vastava brauseri tootja juhised. Küpsiste keelamisel ei pruugi veebileht tõrgeteta toimida.

Tehniline teave

Teenus töötab enamlevinud operatsioonisüsteemide ja brauseritega ja toetab nende uuemaid versioone, samuti nutiseadmeid, mis kasutavad iOS, Android ja Windows Phone operatsioonisüsteeme. Teenuse kõigi funktsionaalsuste parimaks kasutatavuseks palun kontrollige, et brauseris oleks võimaldatud Javascript.Palazzo Interiorsi põhitegevusteks on apartamentide, eramute, kontorite ja ühiskondlike ruumide sisearhitektuurne projekteerimine, sisekujunduslikud konsultatsioonid, projektide juhtimine, eritellimusmööbli projekteerimine ja müük ning disainmööbli import.
Palazzo meeskonda kuuluvad diplomeeritud sisearhitektid ja sisekujundajad. Oleme teile abiks meie kogemuste ja kontaktidega!

Kontakt

Eesti, Pärnu 80022 Papiniidu 58 Esmaspäev-Reede 10-18 Mob+372 56 40 851 E-mail:
Soome Helsingi Mob+372 56 40 861 E-mail:
© Copyright - Palazzo